Ügyfél átvilágítás

Ügyfél tájékoztató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A Wellum Zrt. a tőle elvárható gondossággal mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kerüljön üzleti kapcsolatba olyan személyekkel, szervezetekkel, akik érintettek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás folyamatában.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény (Pmt.) szerint a pénzügyi szolgáltató szervezet köteles az ügyfél átvilágítását az üzleti kapcsolatlétesítésekor vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben elvégezni.

Az azonosítási kötelezettség kiterjed az ügyfélre, a társaság tényleges tulajdonosára, az ügyfél meghatalmazottjára, illetve minden rendelkezésre jogosult személyre, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottjára is, amennyiben ilyen személy kijelölésre került.

A Wellum Zrt. az azonosítás során ellenőrzi a részére bemutatott azonosságot igazoló okiratokat, illetve külön okiratba foglalt meghatalmazás esetén annak érvényességét, a rendelkezésre jogosult esetén a rendelkezési jog jogcímét, továbbá a képviselő jogosultságát. A Wellum Zrt. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló belső szabályzatában meghatározott esetekben az Ügyfélre, annak képviselőjére, meghatalmazottjára, tényleges tulajdonosára, illetve az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozó, kötelezően rögzítendő adatokon kívül további, a Pmt.-ben meghatározott adatokat is rögzíthet és kezelhet. A Wellum Zrt. kérésére az Ügyfél köteles a Pmt.-ben meghatározott és az ott meghatározott feltételeknek megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát benyújtani.

Az ügyfél-átvilágítás kötelező eseteiről illetve a kiemelt közszereplői státuszról való nyilatkoztatási kötelezettségről Ügyfeleinket az alább elérhető hirdetményben tájékoztatjuk. A Pmt.-ben előírt ügyfél-átvilágítást a Wellum Zrt. az alábbi adatlapok és nyilatkozatok alkalmazásával valósítja meg.

Letölthető dokumentumok: 

Az oldalt készítette: Prime Computer